POLSKIENGLISHČESKÝ

ESPANOLDEUTSCHITALIANO

O NÁS...Řekli jsme si ľe nebudeme psát o tom

  jak hodně jsme známí,
    jak hodně nás mají rádi,
     jak hodně posluchačú chodí na naše koncerty,
       jak moc jsme profesionální...

Pro všechny posluchače je jasné ľe ve Vroclavi - městě které se nejvíce a nejdynamičtěji rozvíjí, na Univerzitě ve Vroclavi - jedné z nejlepších polských, vysokých škol působí


  jeden z nejlepších,
    nejvíce známých,
     nejvíce uznávaných,
       a nejsympatičtějších

Sbor Univerzity ve Vroclavi
GAUDIUM

 • TRADICE - zpíváme jiľ od roku 1983

 • KONCERTY - zazpívali jsme jich více neľ 500

 • ZNÁMÍ DIRIGENTI - zpívali jsme pod vedením mezi jinými.:

  • Kurta Masura
  • Jacka Kaspszyka
  • Leona Botsteina
  • Marka Pijarowskiego
  • Jerzego Maksymiuka
 • ZNÁMÉ OSOBY - naše konserty navštívili m.jinými:

  • Wisława Szymborska
  • Władysław Bartoszewski
  • Ryszard Kapusciński
  • Günter Verheugen
  • Leszek Kołakowski
 • WELKÁ DÍLA - v našem repertoáru se nachází taková díla jako nap.:

  • Stvoření světa Josepha Haydna
  • Stabat Mater Karola Szymanowskiego
  • Nieszpory Ludzmierskie Jana Kantego Pawluskiewicza
  • Missa pro Pace Wojciecha Kilara
  • Requiem d-moll Wolfganga Amadeusza Mozarta
  • Misa Criolla Ariela Ramireza
 • CENY - získali jsme hodně prestiľních cen:

  • Wrocławska Nagroda Muzyczna
  • I Místo na Mezinárodní Sborové Soutěľi w Moskvě
  • Stříbrnou medaili na Mezinárodní Sborové Soutěľi v Aténách
  • Bronzový Diplom na Mezinárodní Sborové Soutěľi v Budapešti
  • Speciální Odměnu na Mezinárodní Sborové Soutěľi Církevní Hudby v Hajnówce
 • ZAHRANIČNÍ KONCERTY :

  • USA
  • Německo
  • Rusko
  • Řecko
  • Rakousko
  • Finsko
  • Francie
  • Itálie
  • Maďarsko
  • Litva
 • SBORISTÉ - naší hlavní sílou jsou převáľně studenti Univerzity ve Vroclavi ale také studenti jiných vysokých škol.
 • POČITEK SBOROVÉHO POUTA - spojuje nás láska ke zpěvu, ale taky spolu rádi jezdíme na hory,bavíme se spolu na konec sezony na a také poznáváme jiné kraje na mezinárodních zájezdech. Samozřejmě to všechno můľeme dělat ikdyľ nejsme sboristy,ale...
 • UNIVERZITA - jsme pyšní ľe můľeme reprezentovat Univerzitu ve Vroclavi. Víme také ľe Vláda Univerzity můľe být pyšná na sbor GAUDIUM.

©2018 GAUDIUM